Fredriksstad Blad (f-b.no)


Høyre satser på lærerne

Vi skal ta vare på de gode lærerne vi har!

Fredrikstad har mange dyktige og gode lærere som virkelig har hjerte for sin lærergjerning! Hvis vi skal beholde de gode lærerne i skolen må vi satse på dem og gi dem mulighet til god faglig utvikling. Det betyr at vi må avsette resurser til videre- og etterutdanning. Fredrikstad Høyre presenterte siste uke et 12 punktsprogram, med tiltak, for mer kunnskap i skolen. Høyre mener, i motsetning til Arbeiderpartiet, at det ikke bare er antallet ansatte i skolen som er viktig, men også deres kvalifikasjoner og kunnskap. I fjor var det bare 20 av 59 lærere i Fredrikstad som søke om og fikk etter - og videreutdanning. Denne andelen skal økes.  Den største utfordringen vi har i dag er at det nesten ikke finnes kvalifiserte vikarer å få tak i. Vi må løse dette problemet enten med fortsatt bruk av vikarbyrå, gjennom egne vikarer eller overlate dette til skolene som en tredje mulighet. I gårsdagens ordførerduell var jeg ikke presis nok på at det var mangelen på kvalifiserte vikarer jeg snakket om og ikke lærermangel generelt. Høyres budskap er at vi vil ta vare på lærerne gjennom å satse på økt kompetanse!

Skrevet av

Peter Kuran

Andre innlegg av:

Webside:

08

09 2011

Din kommentar