Fredriksstad Blad (f-b.no)


Utfordret av litt konkuranse?

Allergi mot litt privat konkurranse!

En valgkamp som skulle være basert på saklighet er etterhvert i ferd med å bli en ganske tilgrisetaffære. Sist ut i rekken av usakligheter er en video som så til DE grader karrikerer konkurranseutsetting og eldres levekår. De som har laget denne videoen burde virkelig skamme seg. Den karrikerer selve menneskeverdet, hvis du spør meg. Jeg håper flere resgisterer hvilket nivå noen nå beveger seg! 

Lider fagforbundet av konkurranseallergi? Det kan virke slik etter flere oppslag med fagforbundets kraftige kjør mot litt konkurranse fra private aktører. Det manes fram et kaldt og kynisk privatiseringsspøkelse som skal legge hele velferdssamfunnet øde for alle unntatt de som har penger. Det faktum at Fagforbundet er opptatt av sine medlemmers ve og vel er selvsagt bra! Det er viktig at vi har en god og positiv dialog med fagbevegelsen som er en viktig samfunnsmessig aktør. Det er imidlertid en åpenbar brist i logikken når man hevder at det kun er offentlig drift som trygger velferden mens all privat drift pr definisjon er en trussel mot et godt tjenestetilbud. Vi hører argumenter som: ”Kvaliteten ofres til skade for brukeren”,” galt av de private å ta utbytte”, ”lommebokvelferd og privatisering truer velferden” og ”de ansatte taper på konkurranse”. Det er selvsagt ikke slik at privat virksomhet og drift truer velferden! Privat tjenestesektor bidrar tvert i mot til å sikre velferden gjennom bærekraftige velferdsordninger. Vårt ansvar som lokalpolitikere er å sørge for og sikre best mulige tjenester til befolkningen med de midler som vi har fått tillit til å forvalte. Den beste, om ikke den eneste, muligheten til å vite at vi yter gode tjenester er gjennom sammenlikning og litt sunn konkurranse med andre tjenesteytere. Aktiv oppfølging gjennom brukerundersøkelser er en annen mulighet vi vil benytte. Det vil for Fredrikstad Høyre aldri være noe mål i seg selv å privatisere en tjeneste. Kjøp av tjenester fra private vil alltid ha som mål å sikre velferden. Hvis en privat tjenesteyter ikke holder mål så kan vi bytte ut aktøren i neste sving. Det er nettopp denne mekanismen som vi ser nå i ”Høyrestyrte” Oslo hvor en privat aktør mister en driftsavtale med Oslo kommune grunnet brudd på arbeidstidsbestemmelser og pensjonsregler. Poenget er at vi må og skal stille krav til de tjenestene som vi skal kjøpe. Pensjonsordninger og respekt for inngåtte arbeidstidsavtaler må med i våre kravspesifikasjoner når vi går ut med et anbud. Vi må med andre ord definere hvilke mål vi har med tjenestene. Denne ”allergien” som fagforbundet og sosialistene synes å ha for å finne ut at vi kanskje kan bli bedre, virker hemmende på god tjenesteutvikling!

Den som legger ut på tur i tåka uten å ha noe mål kan heller ikke gå seg bort!

Det er i denne sammenhengen et stort paradoks at de rødgrønne har åpnet for full privatisering når det gjaldt de aller yngste – private barnehager. Da var de private aktørene gode å ha, men det dreide seg om et valgløfte! – Full barnehagedekning. Forstå det den som kan.

Skrevet av

Peter Kuran

Andre innlegg av:

Webside:

07

09 2011

Din kommentar