Fredriksstad Blad (f-b.no)


Fredrikstad trenger en innvandringspause

I går torsdag var formannskapet i Fredrikstad by samlet i møte.

En av sakene til behandling var Overordnet plan for Mangfold og Integrering.

Denne planen skal ta for seg de utfordringer og muligheter som Fredrikstad by har i forhold til våre nye innbyggere tilflyttet fra utlandet. I denne saken fremmet FREMSKRITTSPARTIET flere forslag. Ett forslag gikk på å fjerne tidligere planlagte tiltak for å forfordele enkelte grupper fremfor resten av befolkningen.- Dette for å fjerne tiltak som virker diskriminerende. De øvrige partiene støttet imidlertid et forslag  som etter FREMSKRITTSPARTIETs syn vil virke ytterligere diskriminerende.- Nemlig at jobbsøkere med innvandrer bakgrunn SKAL innkalles til intervju ved ansettelse i kommunale stillinger.

 FREMSKRITTSPARTIET ønsket også  å få en oversikt over kostnader og inntekter knyttet til flyktningemottak. Eksempelvis kostnadene ved sekundær tilflytting og drift av asylmottak.

Vi har oversikt over inntekter og kostnader knyttet til alle grupper i samfunnet ellers. Det være seg våre eldre, våre barn og de med en eller annen form for funksjonshemming.

Alle er enige om at dette er nyttig bakgrunnsinformasjon når vår sosialpolitikk skal meisles ut både i årsbudsjett og i de 4 årige handlingsplanene. Vårt parti kan vanskelig forstå hvorfor de øvrige partiene vegrer seg mot å motta nyttig bakgrunnsinformasjon knyttet til de utfordringene enkelte innflyttergrupper skaper.

Det gjør meg trist at politikerne i disse partiene avviser selve debatten om dette temaet.

De utsetter debatten til den dagen politikerne blir tvunget til dramatiske omprioriteringer innen eksempelvis eldreomsorg og oppvekst.

Dette kaller jeg uansvarlig strutsepolitikk!!!

Visste DU at befolkningsøkningen i Fredrikstad i all hovedsak skyldes ikke-vestlig tilflytting.

50 % av kommunens sosialbudsjett går til den nye befolkningsgruppen. Flyktningekontoret, boligkontoret, Fredrikstad Internasjonale Skole, barnevernet, helsestasjonene, barnehagene, skolene registrerer stadig økende større utfordringer.

FREMSKRITTSPARTIET ønsker og har foreslått ved flere anledninger at det skal utarbeides egne regnskap for de økte kostnadene.

Bybildet har endret seg og tildekkede barn, unge og voksne kvinner viser oss hele tiden at likestilling og likeverdet har tatt mange skritt tilbake.

Skal vi som politikere akseptere slike former for undertrykkelse?

Regjeringen har det siste året lagt frem 2 rapporter som helt klart viser at integreringen ikke er bærekrafting og at kommunene får store merkostander knyttet til å ta imot flyktninger. ( Agende og Brokmann rapporten)

 Fredrikstad kommune har vært en av de kommunene i landet som har påtatt seg å motta store flyktningekvorter. Det byen trenger nå er flere politikere som sier JA til flyktningepause. I dag har vi verken boliger eller økonomi til å bosette flere flyktninger.

De andre partiene sa ja til å bosette 120 enslige flyktninger pluss 25 under 18 år de neste tre år. Dette vil kreve over 100 boliger og vil koste Fredrikstad kommune mange millioner. Langt  mer enn hva integreringstilskuddet fra staten vil dekke.

Jeg har som ordfører møtt mange representanter fra ulike innvandrermiljøer. De forteller historier om funsjonshemmede innvandrere som sitter i kjellerleiligheter uten å ha mulighet å selv komme seg ut og inn av leielighet.

ER dette verdighet?  Er det slik vi ønsker at våre nye innbyggere skal behandles?

Fortjener ikke Fredrikstads befolkning og vår nye befolkningsgruppe at vi setter oss ned diskuterer inntekter og utgifter, ressurser og størrelse på apparat som skal ønske dem velkommen? –  Først stille krav, og så gi tilbake i form av boliger som er tilpasset den enkelte?

Dette mener FREMSKRITTSPARTIET at Fredrikstad Bystyre må gjøre. Legge fakta på bordet slik at vi kan føre en seriøs debatt om hvilke integreringstiltak som skal gjennomføres i vår by.

Nå må vi la Fredrikstad kommune få en pause slik at vi kan håndtere de som allerede bor i byen vår kommune på en skikkelig måte. Da mener jeg alle våre 75000 innbyggere.

Innbyggerne fortjener at vi tør å ta også de vanskelige diskusjonene.

FREMSKRITTSPARTIET ønsker en innvandringspolitikk som er fremtidsrettet, som tør å stille spørsmål, tør å si nei når det trengs og som krever likebehandling av alle våre innbygger, uavhengige av bakgrunn.

Eva Kristin Andersen

Ordførerkandidat Fredrikstad FrP

Skrevet av

fbevakristin

Mitt navn er Eva Kristin Andersen, jeg er 39 år Født og oppvokst på Torp. Jeg elsker å reise og oppleve andre kulturer. Mine 3 hjertesaker: 1. Det skal bli godt å bli gammel i Fredrikstad. Om du bor hjemme eller på sykehjem skal du være trygg på at du får de helse og omsorgstjenester du har krav på. Sykehjem er beboernes hjem. Det skal være hjemmekoselig, og ha fokus på aktivitet. Det er viktig å skape stjernestunder for våre eldre. 2. Fredrikstad kommune skal fornyes, forenkles og effektiviseres. Dette arbeides skal bidra til reduksjon og fjerning av eiendomsskatt. Samt skape økonomisk handlingsrom. Kommunen økonomi skal basere seg på kostnadsreduksjon i stedet for inntektsøkning gjennom økte skatter til våre innbyggerne. 3. Fokus på økt verdiskapning og flere arbeidsplasser. Kommunen skal gjennom planer og visjoner legge til rette for næringsliv og tiltrekke seg nye arbeidsplasser. Fokus på byutvikling. Fredrikstad kommune skal realisere et eget "minisykehus" , badeland og en flerbrukshall gjennom privat og offentlig dugnad

Andre innlegg av:

Webside:

02

09 2011

2 Kommentarer Legg til din ↓

Nyeste kommentarer ligger øverst

 1. Domi #
  1

  Hei,
  Du sier: 50 % av kommunens sosialbudsjett går til den nye befolkningsgruppen.

  Forslag fra meg er hjelp utlendinger i arbeid, så er sosialkontoret i pluss.

  Hva skal en stakkars utlending gjøre som ingen vil ha han i bedriften sin, takket være FRP propaganda!

 2. Cristina #
  2

  Hei, Eva. Jeg er helt enig med deg, selv om jeg er utlending. Tror ikke at “ingen” vil ha en utlending i bedriften sin. Det som skjer er at de fleste utlendinger som kommer til Norge ikke har høyere utdannelse og ikke kan språket. Jeg fikk jobb med en gang da jeg kom til Norge for 7 år siden. Hadde tatt Mastergrad i hjemmelandet og snakket flytente engelsk. Jeg har aldri følte med diskriminert på jobben, tvert i mot. Men det hjelper ikke å sitte hjemme og se på kabel-tv fra hjemmelandet hele dagen. Kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge må ut i arbeidet! Det opp til oss, utlendinger, å bli et godt forbilde for andre.Din kommentar